Time/DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
9:00 - 10:00Junior Champions
10:00 - 11:00All Levels BJJ
No Gi
11:00 - 12:00Open Mat
12:00 - 13:00All Levels BJJ All Levels BJJ
13:00 - 13:30All Levels Sparring
All Levels Sparring
17:30 - 18:15Junior Champions
Junior Champions
18:30 - 19:30BJJ Fundamentals
BJJ Fundamentals
19:30 - 20:30BJJ Advanced
20:15 - 21:30
Kravolution
Krav Maga
BJJ Advanced
20:30 - 21:00BJJ Advanced Sparring
BJJ Advanced Sparring