Time/DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
9:00 - 10:00Junior Champions
Coach: Rob Smith
10:00 - 11:00All Levels BJJ
Coach: Rob Smith
No Gi
Coach: Tony Richards
11:00 - 12:00Open Mat
Coach: Rob Smith
12:00 - 13:00All Levels BJJ
Coach: Paul Cole
All Levels BJJ
Coach: Paul Cole
13:00 - 13:30All Levels Sparring
Coach: Paul Cole
All Levels Sparring
Coach: Paul Cole
17:30 - 18:15Junior Champions
Coach: Paul Cole
Junior Champions
Coach: Paul Cole/Rob Smith
18:30 - 19:30BJJ Fundamentals
Coach: Paul Cole
BJJ Fundamentals
Coach: Ricky Fenlon
19:30 - 20:30BJJ Advanced
Coach: Paul Cole
BJJ Beginners
Coach: Rob Smith
BJJ Advanced
Coach: Paul Cole
20:30 - 21:00BJJ Advanced Sparring
Coach: Paul Cole
BJJ Advanced Sparring
Coach: Paul Cole