Time/DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
9:00 - 10:00Junior Champions
10:00 - 11:00All Levels BJJ
No Gi
11:00 - 12:00Open Mat
12:00 - 13:00All Levels BJJAll Levels BJJ
13:00 - 13:30All Levels Sparring
All Levels Sparring
16:00 - 16:30Little Champions
(4-6yrs)
Little Champions
(4-7yrs)
16:45 - 17:30Junior Champions
(7-10yrs)
Junior Champions
(7-10yrs)
17:30 - 18:15Teen Champions
(11+yrs)
Teen Champions
(11+yrs)
18:30 - 19:30BJJ Advanced
BJJ Advanced
19:30 - 20:00BJJ Advanced
Sparring
20:15 - 21:30
Kravolution
Krav Maga
BJJ Advanced
Sparring
20:00 - 21:00BJJ FundamentalsBJJ Fundamentals