Timetable

Time/DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
06:30 - 07:30BJJ All Levels
BJJ All Levels
10:00 - 11:00Junior Champions

Open Mat
11:00 - 11:30
Junior Champions Sparring
Open Mat
11:30 - 13:00Sheffield Shootfighters
13:00 - 14:00No Gi All Levels
14:00 - 15:00Open Mat
16:30 - 17:00Junior Champions (4-7)
Junior Champions (4-7)
17:15 - 18:15
Junior Champions (7+)
Junior Champions (7+)

18:30 - 19:30BJJ Advanced
No Gi Fundamentals
BJJ Advanced
BJJ AdvancedLadies Only Class
19:30 - 20:00BJJ Advanced SparringSheffield Shootfighters
BJJ Advanced SparringBJJ Fundamentals
(19:30-20:30)
Competition Team
20:00 - 21:00BJJ FundamentalsSheffield Shootfighters
BJJ FundamentalsCompetition Team